ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลจอมพระตั้งอยู่ในตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศเหนือ 27 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๐๓๑.๒๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ

ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
ทิศตะวันตก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 90 % เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๕ % และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕% มี ๓ ดูกาล

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา

๓. ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %

๔. ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน ๕ แห่ง แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้
ลำห้วย ๑ แห่ง
สระน้ำ ๓ แห่ง
หนองน้ำ ๓ แห่ง
บ่อบาดาล ๕ แห่ง
ฝาย ๒ แห่ง 

๕. ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

1253908
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2740
3673
17502
1138678
37440
106260
1253908

Your IP: 44.220.44.148
2024-06-13 23:36